Født 1956
Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1978 – 1985
 
2018 - Leder af rekonstruktionen af Designmuseum Danmarks 1700 tals frontispicer
2016 - 2021 Ledende billedhugger, Slots- og Kulturstyrelsen
2014 - 2016 Formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg
2014 Medlem af Juryen for den europæiske arkitekturpris Europan 12
2014 - 2016 Medlem af bestyrelsen for Guldagergaard -
International Ceramic Research Center
2011 - Medlem af Akademirådets Landskabsudvalg
2006 - 2011 Medlem af Bestyrelsen for Carl Nielsen og
Anne Marie Carl-Nielsens Legat
2005 - 2008 Medlem af Statens Værksteders Områdeudvalg for
Billedkunstnerisk Virksomhed.
2005 - 2006 Medlem af Akademirådets “Udvalg for det Åbne land”
2005 - 2012 Kunstnerisk konsulent for Danmarks Nationalbank
2004 - Medlem af Bestyrelsen for “Afstøbningssamlingens Venner”,
2004 Workshop om Københavns Kommunes monumentpolitik
2002 - Censor på Arkitektskolerne i Århus og København
2002 - 2005 Kunstnerisk konsulent for Statens Uddannelses- og
Forskningsbygninger
2001 Medlem af baggrundsgruppen for „Bedre Byrum“, RealDania fonden
1994 - 2003 Professor i billedhuggerkunst på Det Kongelige Danske
Kunstakademi
1994 - 1997 Tilknyttet “Institut for Urbanitet og Æstetik”,
Københavns Universitet
1993 - 1996 Medlem af Kunstnersamfundets Jury, næstformand for samme
1993 - 1996 Medlem af Akademiet for de skønne Kunster
1992 Medarbejder hos Arkitekt Daniel Libeskind på Det Kgl. Danske
Kunstakademi
Medlem af Kunstnersamfundet
 
Forelæsninger på blandt andet:
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Arkitektskolerne i København og Århus, Institut for Kunsthistorie,
KUA, SDU, Danske Stads- og Havneingeniører, Nørrebro Kunstsalon, Den Kgl. Afstøbningssamling.
DAC Dansk Arkitekturcenter,Urban Lab, Kunstraum t27, Berlin, Thorvaldsens museum, Det Kgl. Teater
Arkitektskolen i Oslo
Born 1956
Educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts 1978 – 1985
 

2018 - Leading the reconstruction of Designmuseum Danmarks' 1700 century frontispices
2016 - 2021 Leading sculptor at The Danish Cultural Ministry, Dept. for Culture and Palaces
2014 -2016 Chairman of the National Art Foundation
2012 Member of the jury for EUROPAN 12 - Denmark, Architectural Award
2010 - 2011 Member of The Royal Danish Academy`s "Landscape Comittee"
2005 – 2010 Member of The Royal Danish Academy’s “Committee for the open Space”
2006 - 2011 Member of the board for "Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Foundation
2005 - 2012 Art- consultant for The Danish National Bank
2002 – 2005 Art-consultant for The Ministry for Science, Technology and Development
2001 Member of the board for the “Better City Spaces” initiative, RealDania fonden
1993- 99 Associated with Centre for Urbanity & Aesthetics, University of Copenhagen.
1994 – 2003 Professor of sculpture, Head of department at the Royal Danish Academy of Fine Arts
1993 - 1999 Member of the Jury of the Danish Artist’s Guild
1993-1999 Member of The Royal Academy of Fine Arts
1992 Assistant professor for Architect Daniel Libeskind
2002, 2003, 2004 Censor at the Schools of Architecture in Aarhus and Copenhagen
 
Lectures at The Royal Danish Academy of Fine Arts,
The Schools of Architecture in Århus and Copenhagen
Art History at Copenhagen University KUA
Odense University
Aarhus University
Accademia San Lucca, Rome
Danish City- and Habour Engineers
The Royal Danish Cast Collection.
Oslo School of Architecture E.a.


Hædersbevisninger 

2017 Ny Carlsbergfondets kunstnerlegat
2014 Den Kongelige Norske Fortjenstorden
2010 Thorvaldsen medaljen
2006 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
2005 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse
2000 Eckersberg medaljen.
1999 “Premio Internazionale di Scultura”, Fondazione Nivola, Rom.
1990 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat
1985, 1986, 1987 Arbejdslegater fra Statens Kunstfond
Awards

2017 The Ny Carlsbergfoundation Art Award
2014 The Royal Norwegian Order of Merit
2010 The Thorvaldsen medal for artistic merit
2006 Carl Nielsen & Anne Marie Carl-Nielsen Grant for artistic merit
2005 The Danish Art Foundation Life time Grant
2000 The Eckersberg Medal for artistic merit
1999 “Premio Internazionale di Scultura”, Fondazione Nivola, Roma
1990 The danish Art Foundations 3 year Grant
Member of the Danish Artist’s Guild
Repræsenteret på:

Statens Museum for Kunst
Herning Kunstmuseum
Vestsjællands kunstmuseum, Sorø
Horsens Kunstmuseum
Kunstmuseet Trapholt, Kolding
Vejle Kunstmuseum
Göteborgs Konstmuseum
Nykredit
Esbjerg Kunstmuseum
Viborg Kunsthal
AROS Kunstmuseum
Ny Carlsbergfondet
Statens Kunstfond
Vendsyssel Kunstmuseum
Collections

National Gallery of Denmark
HEART Museum of Contemporary Art
Sorø Art Museum
Horsens Art Museum
Trapholt Art Museum, Kolding
Vejle Art Museum
Göteborgs Konstmuseum
Nykredit
Esbjerg Art Museum
Viborg Kunsthal
AROS Art Museum
Ny Carlsbergfondet
Danish Arts Foundation
Vendsyssel Art Museum