PROJEKTER MED ARKITEKTER:

2020
Vejle Vandkant,
Landskabsarkitekt Hanne Bat Finke og Morten Stræde
Lukket Land,
Schønherr Landskab og Morten Stræde

2019
Shelters, Bjørnemose gods,
Landskabsarkitekt Hanne Bat Finke og Morten Stræde

2017
Nicoline Plads, Aarhus,
Schønherr Landskab og Morten Stræde

2014
Olso Middealderpark.
SLA og Morten Stræde
“Milen”, Roskilde,
SLA, Roskilde Kommune, Morten Stræde
Israels Plads, København.
COBE, SWECO, Morten Stræde

2010
Parallelopdrag om ændring af Ballerup Bymidte,
Cobe Arkitekter, Morten Stræde

2009
Medlem af projekthold til parallelopdrag om udvidelse af Syddansk Universitet,
KHR Arkitekter, Schønherr Landskab, Lemming & Eriksson, Werner Sobek,
Morten Stræde

 
2008
Omlægning af Volmers plads, Vejle.
COBE arkitekter, Morten Stræde
Omlægning af Søndertorv,Vejle.
Vejle Kommunes Tekniske Afd., Morten Stræde
Fritlægning af Mølleåen,Vejle,
COBE arkitekter, Morten Stræde

2007
Konkurrenceforslag til mindepark Mauerdenkmal Bernauerstrasse, Berlin.
Bertelsen og Scheving, Breimann & Bruun, Morten Stræde
Konkurrenceforslag til Stenlængegaard området i Næstved.
Vilhelm Lauritzen Arkitekter, GLB landskabsarkitekter, Morten Stræde
Forslag til Kunstnerboliger i Beijing.
Bertelsen og Scheving, Morten Stræde
Forslag til mindepark på Koknese Øen i Letland.
Jens Bertelsen arkitekter, Morten Stræde
Projekt til RealDanias konkurrence om sommerhusbebyggelse.
SLA arkitekter, Morten Stræde
Projekt til Konkurrence om Helsingør Skibsværfts ombygning til kulturhus.
MUTOPIA arkitekter, Carl Bro, Carlberg og Christensen, Morten Stræde

2006
Forslag til omlægning af Volmers plads, Vejle.
COBE arkitekter, Morten Stræde
Parallelopdrag om Kvæsthusbroen i København.
TRANSFORM arkitekter,
Morten Stræde, Tom Nielsen, Morten Daugaard


2005
Forslag til byudvikling for Vejle "Dalbyen", for Vejle kommune,
CEBRA architekter, Rambøl Nyvig, Morten Stræde

2004-2005
Åbning af Vejle Å gennem Vejle midtby, for Vejle Kommune.
PLOT arkitekter, COBE arkitekter, Morten Stræde, Vejle Kommune,Rambøll Nyvig, Veg Tech.

2005
Konkurrenceforslag til omstrukturering af Axeltorv i Næstved,
Arkitekt Bertelsen Arkitekter, Morten Stræde
Vandkunst, Skulptur til Nørretorv, Vejle.
Byrummet udført i samarbejde med CUBUS landscape-architects, Landskapdesign, Bergen, Rambøll

2004
Forslag til ny byplan til Ørestad, for Copenhagen X, Ørestadsselskabet og Københavns Kommune.
SLA arkitekter, PLOT arkitekter, Morten Straede, Mikkel Bogh, Rektor for Kunstakademiet
Konkurrenceprojekt til Old Market Square, Nottingham, England,
SLA arkitekter, GEHL architects, Morten Stræde

2003-2005
Byens Havn. Project til udvikling af Sønderborg havn. For Sønderborg kommune og Statens Kunstfond.
Arkitekt Jens Bertelsen, Landskabsarkitekt Bertel Bruun, Billedkunstner Karin Lind, MA Henrik Reeh, Designer Susse Fischer,
Arkitekt Torben Nielsen, Morten Stræde


1992
Stedet som grænse/Grænsen som sted, Have- og skulpturprojekt til Skole for Socialarbejdere, Hammer Bakker. For Nordjyllands Amt og Statens Kunstfond
1992 – 1997 Arkitekt Niels Uhrenfelt, Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen

1992
Assistant professor for Arkitekt Daniel Libeskind ved Workshoppen"The Book/Modeln of Copenhagen", Det Kongelige Danske Kunstakademi

1986
2.Præmie i Det Kongelige Danske Kunstakademis prisopgave "Et Tårnhus",
Christoffer Harlang Arkitekt, Birgitte Bøgeløv Arkitekt, Henrik Oxvig MA. Frederik Tygstrup MA, Morten Stræde
PROJECTS WITH ARCHITECTS:

2020
Vejle Vandkant,
Landscape architect Hanne Bat Finke og Morten Stræde
Lukket Land,
Schønherr Landscape og Morten Stræde

2019
Shelters, Bjørnemose gods,
Landscape architect Hanne Bat Finke og Morten Stræde

2017
Nicoline Plaza, Aarhus
Schønherr Landscape, Morten Stræde

2014
Israels Plads, Copenhagen.
COBE, SWECO, Morten Stræde
Olso Middealderpark. SLA, Morten Stræde

“Milen”, Roskilde
SLA, Roskilde Kommune, Morten Stræde
Ærens Tornevej
Winning project for H.C.Andersen competition

Land+ og Morten Stræde


2010
Ballerup City, proposal for restructuring of Ballerup city, Denmark
COBE architects, Morten Stræde

2008
Restructuring of Søndertorv Plaza, Vejle municipality
Vejle municipality, technical dept., Morten Stræde
Restructuring of Vejle Creek, Vejle municipality
COBE architects, Morten Stræde
Restructuring of Volmers square,
Vejle municipality
COBE architects, Morten Stræde


2007
Competition proposal Mauerdenkmal Bernauerstrasse, Berlin.
Arkitekt Bertelsen, Breimann & Bruun, Morten Stræde
Competition proposal for the Stenlængegaard area in Naestved.
Vilhelm Lauritzen Architects, GLB Landscapearchitects, Morten Stræde
Proposal for Artist´s residences in Beijing
Arkitekt Bertelsen, Morten Stræde
Elisio. Project for the roof on Aros Museum of Modern Art.
SLA arkitekter, Morten Stræde

2006
Proposal for the competition for Kvæsthusbroen Quai, Copenhagen.
TRANSFORM architects, Morten Stræde, Tom Nielsen architect, Morten Daugaard MA.
PATHS, Proposal for a memorial and commemoration site on Koknese island in Latvia.
J
ens Bertelsen architect, Morten Stræde sculptor
Competition entry for Real Danias competition on summercottages.
SLA architects, Morten Stræde
Competition entry for the restructuring of Helsingør shipyard.
MUTOPIA architects, Carl Bro engineering, Carlberg og Christensen, Morten Stræde

2005
Proposal for town-development "Dalbyen"
Commisioned by Vejle municipality.
CEBRA architects, Rambøl Nyvig engineering, Morten Stræde
Competition proposal for the restructuring of Axeltorv square in the town of Næstved
Arkitekt Bertelsen Architects, Morten Straede
FOUNTAIN
Sculpture for Nørretorv square, Vejle.
In cooperation with CUBUS landscapearchitects, Landskapdesign, Bergen, Rambøll

2004-2005
Opening of Vejle Creek, Cityscape project for Vejle Kommune.
PLOT architects, COBE architects, Morten Stræde, sculptor, Vejle municipality
Rambøll Nyvig, Veg Tech.


2004.
Proposal for the general planning of Orestad, a new part of Copenhagen
Commisioned by Copenhagen X.
SLA architects, PLOT architects, Morten Straede Sculptor, Mikkel Bogh, Copenhagen University.
Competition-project for the restructuring of Old Market Square, Nottingham, England
SLA Landscapearchitects, GEHL architects, Morten Straede Sculptor.

2003-2005
The City harbour (Byens Havn)
Project for the development of the Port of Sønderborg, Denmark. Commisioned by Sønderborg municipality and
Statens Kunstfond.
Architect Jens Bertelsen, Landscapearchitect Bertel Bruun, Artist Karin Lind, MA Henrik Reeh, Designer
Susse Fischer, Architect Torben Nielsen, Sculptor Morten Stræde

1992
Site as Border/Border as Site
Garden and sculptures at Hammer Bakker, School for Socialworkers. Commisioned by Nordjyllands Amt and Statens Kunstfond 1992 - 1997,
Architect Niels Uhrenfelt, Garden executed by landscapearchitect Jeppe Aagaard Andersen
Assistant professor for Architect Daniel Libeskind in the production of "The Book/Modeln of Copenhagen"
Royal Danish Academy of Fine Arts

1986
2.Prize in The Royal Danish Academy's competition "A Tower"
Christoffer Harlang architect, Birgitte Bøgeløv architect, Henrik Oxvig MA. Frederik Tygstrup MA, Morten Stræde.
SAMARBEJDER med arkitekter, ingeniører o.a.

COOPERATION with architects, engineers e.a.

Jeppe Aagaard Andersen Landskabsarkitekter
Hanne Bat Landskab
Birk Nielsen Landskabsarkitekter
Carl Bro
Breimann & Bruun Landskabsarkitekter, Hamborg
Carlberg & Christensen
CEBRA Arkitekter
COBE Arkitekter
CUBUS Landskabsarkitekter, Bergen
Diener & Diener, Berlin
GEHL Arkitekter
KHR Arkitekter
Landskapdesign, Bergen
Land + Landskabsarkitekter
MUTOPIA arkitekter
PLOT Arkitekter
Rambøl Nyvig
SWECO Landskabsarkitekter
Schønherr Landskabsarkitekter
Bertelsen og Scheving Arkitekter
Skaarup Landskabsarkitekter
SLA Landskabsarkitekter
Transform Arkitekter
Vilh. Lauritsen Arkitekter