42 Kunstobservationer


Marie Wengler Photography


42 Kunstobservationer

6 Observationer om KUNSTENS GRUNDLAG

Der findes genstande, som ikke er skabt med forbruget som endemål.
Der findes genstande, som ikke kan værdisættes af økonomien.
Der findes oplevelser, hvis kvalitet ikke afgøres af seertal.
Der findes tildragelser, som ikke er events.
Disse ting kalder vi kunst.
Når de lykkes.


5 Observationer om KUNSTENS MISSION

Kunstværket prøver at rokke ved verden.
Kunstværket taler til os om vores adfærd, vores samvær og vores udsyn på verden.
Kunstværket har evnen til at håndtere det uafsluttelige på en
afsluttet måde.
Det er ikke let.
Citat: Klaus Høeck, 2001: ”..men alt kan jo ikke være suppe”.


9 Observationer om KUNSTEN OG SPROGET

Kunstens sprog er internationalt.
I den vestlige verden.
Kunstens globale sprog tales i dialekter, som er knyttet til steder.
En inuit har 50 ord for sne.
En europæer har 50 ord for sit humør.
En amerikaner har 50 ord for skydevåben.
Et globalt sprog uden stedlig forankring ender i markedsstyret newspeak.
Et regionalt sprog uden global dialog ender i selvtilstrækkelighed.
Hvis det globale leverer sproget, skal vi nok levere dialogen.


6 Observationer om KUNSTEN OG STEDET

Stedet er vigtigt for sproget, for billedet og for rummet.
På dansk hedder det, at noget finder sted.
Det politiske er knyttet til stedet.
Stedet er lokalt.
Kunsten er spændt ud mellem stedet og markedet.
Mellem sproget og økonomien.7 Observationer om KUNSTEN OG ØKONOMIEN

Kunstværkets værdi som vare kan måles økonomisk.
Den kunstneriske værdi kan ikke måles økonomisk.
Det økonomiske er knyttet til markedet.
Markedet er globalt.
Markedet bliver stadig hurtigere og glattere.
Nationen bliver stadig langsommere og tungere.
Citat: Laurie Anderson fra 1985: “Oh I am so digital”,
erstattes af “Oh I am so global”.


7 Observationer om KUNSTEN OG SAMFUNDET

Internationalisme er ikke et spørgsmål om postnummer, men om state of mind.
Da muren faldt mistede vi blikket på os selv som ideologi.
Nu tror vi, at vi er naturlige, ikke konstruerede.
Vi tror, der kun er én bevidsthed.
Èn ideologi.
Kapitalismen.
Citat: Manifeste Cannibale DADA, 1920: “Om tre måneder sælger vi, mine venner og jeg, sælge vore billeder til Jer for nogle kroner.”


2 Observationer om SLUTNINGEN

Belønningen for god kunst er uvis.
Straffen for dårlig kunst er glemsel.Oplæg på festivalen Kunstclash, Det Kgl. Teater, januar 2013