Blikretninger

Blikretninger

På hjørnet af Nørre Søgade og Åboulevarden er en vældig skulptur blevet opstillet. Den stirrer ufravendt på Vestersøhus. Det er der god grund til. Vestersøhus er et imponerende og cool værk af Kai Fisker. En stor hyldest til det moderne, menneskelige liv. Ikke en kold corbusiersk modernisme, men en skandinavisk Wohnmaschine, som sætter en varm ramme om et moderne liv.
På den anden side af gaden står denne granitkolos og glor med sit Mussolini-blik. Den ser ud til at ærgre sig over udsigten, som sandelig heller ikke passer ret godt til dens egen æstetik.
Hjemløs står den i tid og rum. Ude af trit med det moderne som, enten vi piver eller synger, er vores livsbetingelse. Måske håber den på, at materiel tyngde og kolossale dimensioner kan overdøve dens triste forsøg på at beherske rummet. Skulpturen ser med sit stenøje på det moderne hus på den modsatte side af gaden. Det moderne hus ser mod vest ud over søen.

Blog i Arkitekten august 2013